Ermənilər Gürcüstanın Svetisxoveli və Cvari kilsələrini mənimsəməyə cəhd edir

Ermənilər Gürcüstanın Svetisxoveli və Cvari kilsələrini mənimsəməyə cəhd edir 

Ermənilər bir qayda olaraq, tarixi baxımdan heç bir əsası olmayan “Böyük Ermənistan” xülyasını reallaşdırmaq üçün hər cür vasitələrə əl atırlar. Onlar bu məqsədlərinə çatmaq üçün hətta oğurluq etməkdən belə çəkinmirlər.

Bu barədə Faktinfo.az-a göndərilən məqalədə bildirilir. AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin mütəxəssisi  Kamal Salayevin müəllifi olduğu məqaləni təqdim edirik:

Bu baxımdan qonşularının maddi-mədəniyyət abidələrini mənimsəməklə, özlərini guya “zəngin mədəni irsə sahiblərmiş” kimi təqdim etmək cəhdi, ermənilərdə artıq adət halını almışdır.

Ermənilərin Gürcüstanın məbədlərini saxtalaşdırma cəhdlərinə dair sübut olaraq - armanaira.blogspot.com saytında yayımlanan “Svetisxoveli və Cvaridəki erməni yazıları” [1] adlı bir erməni blogerinin məqaləsini göstərmək olar.

Həmin məqalənin mətnini sizə olduğu kimi təqdim edirik: “Tez-tez olur ki, bir şey axtarırıq, amma çox maraqlı şeylər tapırıq... Svetisxovelinin, yəni Msxetadakı gürcü pravoslav kilsəsinin ümumdünya irsi abidələri siyahısında “yer alan kompas”ının görüntüsünü axtarıram (Hardasa oxumuşam ki, o burada olmalıdır). Lakin əvvəlcə görüntü məni məyus edir, çünki kilsənin fasadında kompas yox, kvadrat təsvir olunur. İngilis dilli bir məqalədə qeyd olunur ki, bu, bənnaların simvoludur. Eyni mənbəyə görə, “Allahın qulu Arsukidzenin əli ona bağışlansın” adlı yazı diqqətimi cəlb edir. Buradan göründüyü kimi, müəlliflərə etibar etməməyim üçün heç bir əsasım yoxdur. Baxmayaraq ki, nədənsə sol tərəfdəki yazının da erməni dilində yazılmasına dair təəssürat məni tərk etmir. Bəlkə də səhv edirəm... Sonra isə şəkillərə baxıram və baş relyefin dairələrindəki quş rəsmi ilə yanaşı hər hansı bir əlamətin və hərfin olmaması məni təəccübləndirir. Sanki, kimsə bu əlamətləri səylə silmişdir... Baxmağa davam edirəm və burada həkk olunan yarpaqlarda (əgər belə demək mümkündürsə) qaşınma izlərinin olduğunu görürəm. Sanki kimsə burada erməni hərflərini qeyd etmişdir. Mən hələ ki, Svetisxoveli kilsəsinin erməni yazıları ilə bağlı hər hansı bir elmi ədəbiyyatı tapmamışam, amma bunun əvəzində pdf formatındakı “Cvari məbədinin erməni yazısı” [2] adlı bir məqaləni tapdım. Digər bir tərəfdən isə Cvari kilsəsi... P. M. Muradyanın sözlərinə görə, çox zərər görmüş bir erməni yazısı “xilas üçün”... və həmçinin “nəslin xatirəsinə” kimi oxunur. Şəxsən mən hər hansı bir iddianı irəli sürməkdən uzağam. Mənim üçün bu erməni izlərinin qalıqları, bir vaxtlar mövcud olmuş “əsl erməni-gürcü dostluğunun, birliyinin və əməkdaşlığının sübutu”dur... İstədiyiniz kimi düşünün lakin, şübhəsiz ki, münasibətimizdə bu gündən də daha yaxşı vaxtlar olmuşdur. Kilsələrdə qaşınma izlərinin olması isə qorxuludur. Bir şey mənə aydındır ki, “qədim memarlıq üzrə görkəmli erməni mütəxəssisi” Samvel Karapetyanın Gürcüstana səfərinin qadağan olunması Gürcüstan hökuməti tərəfindən son dərəcə düşünülməmiş bir addım idi”.

Qeyd edək ki, erməni blogeri, özünün “Svetisxoveli və Cvaridəki erməni yazıları” adlı məqaləsində, heç özü də fərqinə varmadan, həqiqəti qeyd edir. Belə ki, erməni blogeri bu məqaləsində, ermənilərin, müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək, kilsələrin orjinal əlamətlərini qaşımaqla, silməklə, onların gürcülərə məxsus tarixi izlərini məhv etməyə çalışdığını etiraf edir. Belə bir məqamda isə kilsələrin heç də ermənilərə məxsus olmadığı aydın olur. Məlum məsələdir ki, ermənilər “Böyük Ermənistan” planını həyata keçirmək üçün gürcülərin kilsələrini mənimsəməyə çalışırlar. Bu məqsədlərindən ötrü isə “abidələri restavrasiya etmək” bəhanəsi ilə gürcülərə məxsus kilsələrdəki orjinal yazıları pozaraq, onları erməni dilindəki yazılarla əvəz edirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, erməni blogerinin qeyd etdiyi, erməni “tədqiqatçısı” P. M. Muradyan [3], gürcülərə qarşı çoxlu əsassız ideyalar irəli sürmüşdür. Buna misal olaraq, Ermənistan SSR EA-nın İctimai elmlər məcmuəsinin 1971-ci ilin aprel ayında çıxan nömrəsində dərc olunan P. M. Muradyanın məqaləsini göstərmək olar. Hamıya çoxdan məlumdur ki, Gürcüstanın ərazisində -is və -i suffikslərindən ibarət bütöv toponimlər sistemi yayılmışdır. Məsələn: Tbilisi, Bolnisi, Krtsanisi, Kutaisi və s. Gürcüstanın toponimləri, gürcü dilinin normalarına uyğun olaraq gürcülərin tərəfindən yaradılmışdır. Bu toponimlər sistemində həm linqvistik, həm də ki, tarixi nöqteyi-nəzərdən hər şey öz yerindədir. Lakin P.M. Muradyan, Ermənistan ərazisində rast gəlinən azsaylı – Aqulis, Akanis, Alberis, Alvanis, Arnis, Qoris, Qutemnis və Aksiqoms toponimlərini toplayaraq, -is və -s suffikslərinin guya erməni mənşəli olmasını iddia edir. P. M. Muradyan həm də öz məqaləsində arsızcasına, heç bir elmi əsası olmadan - Tbilisi, Bolnisi, Krtsanisi, Manqlisi və Dmanisi adlarının da guya erməni mənşəli olmasını sübut etməyə çalışır.

Erməni blogeri öz məqaləsində Samvel Karapetyanın Gürcüstana girişinin qadağan olunmasına dair etirazını bildirir. Məsələ ilə bağlı onu qeyd edək ki, məhz 2015-ci ilin oktyabrın 18-də [4] gürcü abidələrini mənimsəməyin hesabına erməni tarixini saxtalaşdırmaqla məşhur olan erməni “tədqiqatçısı” Samvel Karapetyanın Sadaxlı keçid məntəqəsinə daxil olmasına icazə verilməmişdir. Armenpress informasiya agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, Samvel Karapetyan, guya Gürcüstanın qanunlarını heç vaxt pozmadığını və bu qadağanın onun “peşəkar fəaliyyəti” ilə bağlı olduğunu bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, guya onun rəhbərlik etdiyi fond, uzun illərdir ki, “Gürcüstan ərazisindəki erməni memarlığının dağıdılmış, mənimsənilmiş və ya qəzalı vəziyyətdə olan abidələri”ni araşdırır, ona görə də məlumatların toplanması məqsədilə Gürcüstana 10 günlük səfər təşkil etmişdir. “Bütün qrupumuz keçdi, mən sonuncu idim. Gürcüstan sərhədini keçməklə bağlı problemlər 2011-ci ildə yaranmışdı, məni həmişə nəzarət məntəqəsində 10-15 dəqiqə saxlamışlar. Bu dəfə məni onlar 35 dəqiqə saxladılar, sonra isə zabit, girişimin qadağan olunduğunu bildirdi”, - deyə Samvel Karapetyan qeyd edir. Karapetyan onu da etiraf edir ki, Gürcüstan ərazisindəki “erməni memarlığının abidələri”nin mənimsənilməsi və məhv edilməsi guya dövlət səviyyəsində təşkil edilmişdir.

Bizim fikrimizcə, saxtakar erməni “tədqiqatçı”sı Samvel Karapetyanın Gürcüstana girişinin qadağan olunması əslində doğru addımdır. Hamıya məlumdur ki, onun Gürcüstana səfərinin əsl mahiyyəti, gürcülərin əleyhinə olan təxribat xarakterli fəaliyyəti ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, məhz 1995-сi ildə İrəvanda, Karapetyanın erməni dilində, “Gürcüstandakı erməni kilsələri” [5] adlı xəritə-kitabçası çapdan çıxmışdır ki, həmin kitabda da müəllif Gürcüstanda guya 653 erməni kilsəsinin olduğunu qeyd edir. Onun sözündən belə çıxır ki, Gürcüstanın bütün maddi-mədəniyyət abidələri guya Ermənistana məxsus olmuşdur. Bu isə tamamilə absurddur. Çünki Karapetyanın Gürcüstanın abidələrinə dair iddiasının heç bir elmi əsası yoxdur.

Bu gün Gürcüstan ərazisindəki kilsələrin ermənilər tərəfindən məhv edilməsi, orjinal yazılarının pozulması, gürcülərə məxsus yazıların erməni yazıları ilə əvəz olunması, ermənilərin gürcülərə dair xəyanətinin başlıca sübutudur. Ermənilər adətən öz cinayətlərini gürcülərin boynuna yıxırlar. Tarix boyu hər zaman özlərini “qardaş” kimi qələmə verən ermənilər, əlverişli fürsətin yarandığı zaman gürcülərə arxadan zərbə vurmuşlar.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Армянские надписи Светицховели и Джвари /13.01.2017/ https://armanaira.blogspot.com/2017/01/armyanskie-nadpisi-svetcxoveli-i-djvari.html

2. П. М. Мурадян. Армянская надписъ храма Джвари http://lraber.asj-oa.am/1224/1/55.pdf

3. Глава II. Разрушение фальсификаций. Арменизация топонимов. https://nofalsify.com/sitat/1417_Александр-Лаврентьевич-Ониани,-Зураб-Александрович-Сарджвеладзе.html

4. Грузинские власти запретили въезд в страну эксперту по памятникам Самвелу Карапетяну http://acher.ru/novosti-armenii/news/23359-gruzinskie-vlasti-zapretili-vezd-v-stranu-ekspertu-po-pamyatnikam-samvelu-karapetyanu/

5. Еще раз о грузинских церквях /21.11.15/ http://kavkazplus.com/news.php?id=569#.Xuvgfqsue1s

AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin mütəxəssisi  

Kamal Salayev

Ermənilər Gürcüstanın Svetisxoveli və Cvari kilsələrini mənimsəməyə cəhd edir
Birinci məlumatlanmaq üçün facebook səhifəmizi