Milli Kitabxanada "Professor Nazim Axundоv -100" adlı kitab sərgisi açılıb

Milli Kitabxanada "Professor Nazim Axundоv -100" adlı kitab sərgisi açılıb 

Yazıçı, tənqidçi, pedaqoq, filologiya elmləri doktoru, mətbuat tariximizin tədqiqatçısı, professor Nazim Fərrux oğlu Axundov 20 iyun 1924-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açıb. Alimin bu il anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Faktinfo.az xatırladır ki,ömrünü elmi axtarışlarda, arxivlərdə keçirən Nazim Axundovun ilk monoqrafiyası və mətbuat tariximizin öyrənilməsində ilk sanballı tədqiqat sayılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri tarixi” 1959-cu ildə işıq üzü görüb.

Sonrakı illərdə də alimin “Azərbaycanda dövri mətbuat”, “Azərbaycan satira jurnalları”, “Azərbaycan mətbuatının ilki (“Əkinçi” – 100)”, “Azərbaycan dövri mətbuatı (biblioqrafiya)”, “Hümmət” qəzetinin izahlı biblioqrafiyası”, “Sənədlərin dili ilə” və s. kitabları mətbuat tariximizin öyrənilməsində və ətraflı tədqiqində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Alimin elmi-ədəbi fəaliyyətinin nəticəsi olan “Nizaminin epoxası”, “Mirzə Fətəli Axundov”, “Mirzə Ələkbər Sabir”, “Məmməd Səid Ordubadi”, “Cəfər Cabbarlı” kimi sanballı əsərləri, bir çox biblioqrafik kitabları Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığını zənginləşdirən dəyərli nümunələrdir.

 Nazim Axundov həm mətbuat tariximizin, həm də ədəbiyyatımızın ən yaxşı və cəfakeş tədqiqatçılarındandır. Onun tədqiqatında Xalq şairi Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı mühüm yer tutur. O, unudulmaz şair haqqında  silsilə məqalələrin və elmi biblioqrafiyanın müəllifidir. Səməd Vurğunun altıcildlik akademik nəşrinə izah və biblioqrafiyanı da Nazim Axundov yazıb. Bu təkcə şairin yaradıcılığını yox, həm də ümumiyyətlə, o dövrki Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək baxımından ən yaxşı və etibarlı mənbələrdən biridir.

Faktinfo.az xəbər verir ki,Milli Kitabxanada Azərbaycan mətbuatının görkəmli tədqiqatçılarından sayılan professor Nazim Axundovun 100 illiyi münasibətilə Professor Nazim Axundоv -100” başlıqlı geniş kitab sərgisi açılıb.

 Sərgidə alimin ədəbi-mədəni yaddaşımızın öyrənilməsinə həsr edilən ədəbiyyatşünaslıqla bağlı tədqiqat əsərləri, biblioqrafiyaları, tərtibçi, elmi redaktor, tərcümə və ön sözün müəllifi olduğu, həyat yolu və yaradıcılığı haqqında ədəbiyyatlar Azərbaycan və rus dillərində nümayiş olunur.

Sərgi 1 həftə davam edəcək.

 

 
Birinci məlumatlanmaq üçün facebook səhifəmizi